Bart Haerens

OVER BART 

Bart (°1991) is maatschappelijk werker en oplossingsgericht systeemtherapeut Hij richt zich op de psychotherapeutische begeleiding van mensen en al hun belangrijke naasten. In 2017 heeft hij een opleiding EMDR gevolgd om dit te integreren binnen zijn therapeutisch werk. Mogelijke aanmeldingsproblemen zijn angst, trauma, persoonlijkheidsproblemen, psychose, verslaving, zelfdodingsgedachten.

Opleiding

Maatschappelijk werk 

Oplossingsgerichte therapie 

Narratieve therapie 

ACT (Acceptance and commitment therapy) 

EMDR (ACT-EMDR centrum Nederland)
Talen 

Nederlands 
Engels 
Met tolk 

Doelgroep

Jongeren
Volwassenen