Bart Haerens

OVER BART 

Bart (°1991) is maatschappelijk werker en oplossingsgericht systeemtherapeut Hij richt zich op de psychotherapeutische begeleiding van mensen en al hun belangrijke naasten. In 2017 heeft hij zijn opleiding tot EMDR practitioner afgerond. Mogelijke aanmeldingsproblemen zijn angst, trauma, persoonlijkheidsproblemen, psychose, verslaving, zelfdodingsgedachten.

Opleiding

Klinisch psycholoog i.o. 


Maatschappelijk werk 

Oplossingsgerichte therapie 

Narratieve therapie 

ACT (Acceptance and commitment therapy) 

Europees erkend EMDR-practioner (opleidingsinstituut ACT-EMDR centrum in Nederland)
Talen 

Nederlands 
Engels 
Met tolk 

Doelgroep

Jongeren
Volwassenen