Mogelijke aanmeldingsthema's


Fobieën - somberheid - holebigerelateerde vragen - angst en onzekerheid - rouw en verlies - enkelvoudig en complex trauma - moeilijke thuissituatie - persoonlijkheidsproblemen - eetproblematiek - psychose - suïcidegedachten - verslaving - zelfverwonding - daderschap 
Psychotherapeut