Psychotherapeut

EMDR


 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken. EMDR is uniek omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing. Diepere heling wordt hierdoor mogelijk. (bron: www.emdr-belgium.be)

Mogelijke aanmeldingsthema's


Fobieën - somberheid - holebigerelateerde vragen - angst en onzekerheid - rouw en verlies - enkelvoudig en complex trauma - moeilijke thuissituatie - persoonlijkheidsproblemen - eetproblematiek - psychose - suïcidegedachten - verslaving - zelfverwonding - daderschap 
Individuele therapie - EMDR