Werkwijze

Oplossingsgerichte therapie


Ik ben erg geïnspireerd door het oplossingsgericht denken. Deze bewezen vorm van therapie heeft als uitgangspunt dat iedereen krachten en sterktes heeft om moeilijkheden en andere uitdagingen in het leven het hoofd te bieden.


Ik verdiep mij continu via ervaring, vorming, intervisie, supervisie  en zelfstudie in technieken en methoden uit het systeemdenken, contextueel denken, cognitieve gedragstherapie, EMDR,  mindfulness, ACT (Acceptance And Committment therapy),... We gaan op zoek naar wat jou het best kan helpen.


Soms is het moeilijk of niet helpend om moeilijkheden onder woorden te brengen. Dan gaan we op zoek naar creatieve non-verbale methoden die voor jou helpend kunnen zijn.


In het eerste gesprek nodig ik je uit om te vertellen over wat jou tot bij mij brengt, en bekijken we hoe de gesprekken voor jou betekenisvol en ondersteunend  kunnen zijn. Indien nodig, plannen we één of meerdere vervolggesprekken.

Bart Haerens * 0499/84.96.85 * therapeut@barthaerens.be * Vredebaan 55, 2640 Mortsel